Nya Hållbarhetslagen

Succén fortsätter – nya tillfällen i juni 2016

Regeringen vill införa en lag som primärt berör 2.000 större svenska företag att genomföra en hållbarhetsredovisning. Om den går igenom träder den i kraft den 1 juli 2016. Lagen bygger på ett EU-direktiv från september 2014.

Många menar att nuvarande frivilliga hållbarhetsredovisningar anses utgöras av ytliga rapporter som syftar till att hålla företagets intressenter på gott humör beträffande hållbarhet. Vissa företrädare anser att den nya lagen kan fungera som beslutsmodell och därmed ett effektivt styrverktyg.

​V​ad det är som styr hållbar utveckling i näringslivet och varför det är på det viset. Den nya hållbarhetslagens krav ställs emot de krav som intressenterna ställer på moderna företag om det nya sättet att driva företag. Ett genomgående tema är långsiktig överlevnad och riskhantering för dagens aktörer på marknaden.

Det vi vet om lagen är bl.a att företagen ska redogöra för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor. Aktuella områden som skall beaktas är miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.

Beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om bolagets styrelse. Målet med policyn och hur policyn har tillämpats samt resultatet av policyns tillämpning.  Om bolaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska skälen för det anges. Gäller endast bolag som de senaste 2 åren uppfyllt mer än ett av villkoren för ”stora företag”.

Enligt lagförslaget definieras ”stora företag” av företag som uppfyller minst två av följande villkor. Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 st. Balansomslutning ska uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro)  eller nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK (40 miljoner Euro).

Företag av ”allmänt intresse” kommer sannolikt att omfatta noterade bolag, försäkringsbolag och kreditinstitut Även företag med ”samhällsbärande verksamhet” kan omfattas och kan utgöras av  elbolag eller annan verksamhet inom infrastruktur och inom vård.

Fördelar med en hållbarhetsredovisning kan vara att företaget får en fördjupad dialog med alla intressenter och förståelse för utmaningar. Bra kartläggning av hållbarhetsarbetet och vilka risker och möjligheter som finns. Fler fördelar är att engagera ledningen i hållbarhetsarbetet.

Revisor ska kontrollera att den icke-finansiella rapporten har lämnats. Inget krav idag att rapporten ska bestyrkas.

Sist men inte minst påverkas ditt varumärke positivt av hållbart företagande. Kanske vågar vi påstå att ett hållbart företagande ger ditt företag ännu fler goda år på marknaden.

Vi har hittills genomfört fem välbesökta seminarier kring ”Hållbarhetslagen”. Välkommen att boka din plats.

Boka din utbildning i Hållbarhetsredovisning.
För mer info se gärna och anmäl dig via www.mentoreducation.se

Frågor?

Vid frågor kontakta

Hans Ahlstrand
Affärsområdeschef
Mentor Communications AB
08-670 41 63
073-682 53 63
hans.ahlstrand@mentoronline.se

Se även

Mentor Education

Utbildningar​ inom hållbarhet, kvalitet- och miljöledning, kemikaliekontroll och revision.

www.mentoreducation.se

Moderatorer

Moderatorer

Lisa von Garrelts
Chefredaktör Life Science Sweden och MedTech Hjälpmedel

Hanna Brodda
Chefredaktör MedTech Magazine

Talare

Markus Håkansson

Markus Håkansson
Grant Thornton

Anders Källström

Anders Källström
Sustainability Circle

Program

08.15 – 09.00 Registrering och kaffe/smörgås

09.00 – 10.30 Tvång utifrån eller vilja inifrån

Anders Källström Sustainability Circle

 • Att göra verkstad av hållbar utveckling
 • Utmaningarna bakom FN:s uppmaning till hållbar utveckling
 • ”Sustainbabble” eller ”verkstad”?
 • Teknikens betydelse för hållbarhetsarbetet
 • Ekonomitänkandets betydelse för den hållbara tekniken
 • Hållbarhetsräkningen och hur den förhåller sig till hållbarhetsredovisningar

Anders Källström är ekon dr och ordförande för tankesmedjan Sustainability Circle. Han har en bakgrund som VD och koncernchef för Rederi AB Transatlantic och som forskare och lärare på handelshögskolan i Göteborg.

10.30 – 12.00 Nya Hållbarhetslagen – Vad innebär den i praktiken

 • Företagens laga ansvar
 • Vad innebär den nya lagen
 • Hur tillämpar jag lagen
 • Hur kan jag dra nytta av lagen
 • Megatrender och beslutsrisker

Markus Håkansson Grant Thornton

Markus Håkansson är ansvarig för hållbarhetstjänster på Grant Thornton i Sverige. Som ledamot av FAR: s arbetsgrupp för hållbar utveckling har han varit med och skapat de regelverk som gäller för Svenska revisorer vid granskning av hållbarhetsredovisningar. Som ledamot av FEE, som är FAR: s samarbetsorgan på EU-nivå, deltar han i den internationella diskussionen kring den nya hållbarhetslagen.

12.00 – 12.30 Utfrågning/panel

12.30 – 13.30 Lunch/mingel

(Reservation för ev. ändringar/tillägg)

Anmälan

Malmö, 8 juni

Elite Hotel Savoy

Kostnad 1.775:- exkl.moms.
I priset ingår lunch och kaffe.

Göteborg, 9 juni

Gothia Towers

Kostnad 1.775:- exkl.moms.
I priset ingår lunch och kaffe.

Stockholm, 15 juni

Skogshem & Wijk, Lidingö

Kostnad 1.775:- exkl.moms.
I priset ingår lunch och kaffe.

Abonnerad buss avgår 08.00 från Cityterminalen
(Infotavlor ger er aktuellt gatenummer ca 20-30 min innan avgång).

Returresan sker direkt efter programmet (ca.13.40) med avstigning vid Cityterminalen.

Arrangörer